Systemy ERP

Systemy klasy ERP to nic innego jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa, których kluczowym celem jest scalenie wszystkich działów, sfer oraz funkcji danego przedsiębiorstwa. Dzięki narzędziom systemów ERP powstaje jedna, wspólna baza danych, w której gromadzone są wszelkie informacje dotyczące firmy. Jeden system – jeden zbiór danych.sage

Sage to wiodący dostawca rozwiązań klasy ERP w Polsce. Modułowa budowa produktów zapewnia pełne wsparcie dla odpowiednich obszarów i procesów firm z różnych branż wraz z redukcją zbędnych kosztów, będących wynikiem nieefektywnych procesów firmy.

COMARCH to największy polski producent systemów ERP. Umożliwia optymalizację kosztów, wspomaga zarządzanie zasobami, a także gromadzi, porządkuje i integruje wszystkie Gromadzi, porządkuje i integruje wszystkie dane oraz obszary funkcjonowania firmy.

settings

Zakup i wdrożenie systemu ERP może stać się inwestycją, która zwróci się szybciej niż inne przedsięwzięcia firmy. Dzięki doświadczeniu i wiedzy dajemy gwarancję oszczędności czasu, kosztów oraz satysfakcji z wyboru systemu ERP firmom z każdej branży.

System Sage Symfonia

Grupa Sage jest czołowym dostawcą oprogramowania oraz rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Dostarcza innowacyjne metody ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej firmom z sektora MSP. Sage to sieć blisko 6 milionów użytkowników, 30 tysięcy partnerów oraz 40 tysięcy biur rachunkowych na świecie. Dzięki jakości i skuteczności zastosowanych rozwiązań, Sage jest dziś jednym z najpopularniejszych rozwiązań dla polskich przedsiębiorców.

Przeznaczony dla firm z sektora MSP 
Moduły systemu Sage mogą być obsługiwane zarówno przez jednoosobową firmę, jak i przez przedsiębiorstwo mające dziesiątki, a nawet setki pracowników. Pozwalają swobodnie wprowadzić do systemu dziesiątki tysięcy dokumentów rocznie. Wspiera zarządzanie oraz podejmowanie decyzji w mikro, małych i średnich firmach o dowolnym profilu działalności gospodarczej.

Dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa 
Sage Symfonia to grupa segmentów i rozwiązań do zarządzania całością pracy firmy przez właścicieli, menadżerów oraz pracowników. W skład systemu wchodzą segmenty finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, z zakresu HR, handlowe, a także do obsługi sprzedaży, magazynów, zarządzania relacjami z klientem oraz analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Programy te są otwarte oraz posiadają duże możliwości adaptacyjne, które dostosowane są praktycznie do każdego rodzaju prowadzonej działalności. Każdy z segmentów może funkcjonować samodzielnie, a ich połączenie w całość tworzy pełny system, który działa na zasadzie integracji baz danych. Zsynchronizowany system Sage pozwala przesyłać pomiędzy sobą dane, takie jak dokumenty, rozliczenia i inne wartości ewidencjonowanych w poszczególnych modułach. Moduły posiadają ogromne możliwości integracyjne umożliwiające współpracę z innymi niezależnymi zbiorami danych.

Prosta oraz intuicyjna obsługa 
Moduły systemów Sage są łatwe w obsłudze, a ich wygląd jest prosty oraz przejrzysty. Czytelny interfejs ułatwia kadrze kierowniczej oraz pracownikom wykonywanie rutynowych czynności, a także obsługę codziennych procesów firmy. Symfonia pozwala na łatwy dostęp do rzetelnych, czytelnie zaprezentowanych informacji, czy też analiz sprzedażowych na temat sytuacji przedsiębiorstwa. Moduły Sage pozwalają również na łatwiejsze i szybsze podejmowanie decyzji biznesowych, a także na monitoring aktualnej kondycji finansowej firmy.

Gwarancja rozwoju firmy i bezpieczeństwa prawno-podatkowego 
Dzięki zastosowaniu komponentów systemu Sage wzrasta nie tylko efektywności firmy, ale również jej konkurencyjność na wolnym rynku. Firma Sage dostarcza trwałych korzyści biznesowych. Oferta obejmuje moduły dostosowane do różnorodnych potrzeb przedsiębiorstw, np. wynikających z ich wielkości, czy też skali prowadzonej działalności gospodarczej. Każda firma przy wyborze modułów Sage zyskuje bezpieczeństwo związane z pracą z Symfonią zgodnym z przepisami, a także otrzymuje aktualizacje systemu do zmieniającego się prawa.

Comarch

Comarch SA, integrator systemów, to globalny producent oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych z polskimi korzeniami. Szeroki wachlarz oferowanych przez spółkę produktów oraz usług pomaga firmom, przedsiębiorcom oraz menadżerom osiągnąć większą rentowność oraz czerpać większe zyski. Comarch to nowoczesne produktów, innowacyjne rozwiązania oraz szerokie spektrum narzędzi.

Oprogramowanie dostosowane dla każdego sektora gospodarki  
COMARCH to nie tylko oprogramowanie ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw, to także oprogramowanie dla sektora administracji publicznej, zdrowia, bankowego i ubezpieczeniowego, jak również oferuje systemy wsparcia klientów, EDI i obsługę programów lojalnościowych, systemy billingowe oraz obsługę sieci telekomunikacyjnych.

Innowacja zarządzania firmą 
COMARCH oferuje innowacyjne oraz nowoczesne podejście do biznesu. Dzięki aplikacjom mobilnym oraz internetowej można wystawić faktury lub rozliczenia wydatków o każdej porze dnia, z każdego miejsca. W ofercie dostrzec można również chmurę (Cloud computing), czyli rodzaj modelu biznesowego, który dostarcza przedsiębiorcom technologię IT jako usługę przez Internet. Swoim użytkownikiem daje możliwość korzystania z oprogramowania, przechowywania danych, a także prowadzenia firmy bez konieczności instalacji na komputerze dodatkowych aplikacji. Dzięki chmurze każdy pracownik ma dostęp do poczty e-mail, rozliczeń z kontrahentami, kopii zapasowych, sprzedaży, czy też ewidencji faktur.

Elastyczna budowa modułowa 
COMARCH oferuje funkcjonalne moduły zgrupowane w kilkunastu współpracujących z sobą obszarach. Ilość modułów oraz ich optymalna konfiguracja dobierana jest na podstawie wnikliwej analizy potrzeb, działalności i specyfiki przedsiębiorstwa. Do modułów wchodzących w skład pełnego systemu ERP zaliczyć można: produkcję, handel i dystrybucję, gospodarkę magazynową, finanse i księgowość, analizy i raporty, procesy i obieg dokumentów, pracę mobilną, serwis i remonty, kadry i płace, e-Commerce, EDI oraz zabezpieczenia danych.

Automatyzacja procesów (BMP) 
Systemy oraz moduły COMARCH umożliwiają całkowitą lub częściową automatyzację procesów zachodzących w firmie. BPM daje możliwość automatyzowania nie tylko rutynowych procesów charakterystycznych dla danej działalności, a także nietypowych zadań, specyficznych dla każdego przedsiębiorstwa.

Doradztwo, wdrożenia i konfiguracja

Nasza firma oferuje nie tylko systemy klasy ERP, ale także zapewnia profesjonalną pomoc w procesie ich uruchomienia. Swoją pomoc kierujemy do nowych Klientów – firm, które chcą zacząć swoją „przygodę” z tego typu programami oraz do Klientów posiadających już takie oprogramowanie w swojej firmie. Tylko SZEŚĆ kroków dzieli naszych Klientów od gwarancji oszczędności czasu, kosztów oraz satysfakcji z wyboru systemu ERP.

Analiza 
Pierwszy etapem doradztwa jest analiza przedwdrożeniowa. Polega ona na sprecyzowaniu wymagań Klienta, ustaleniu rozmiaru wdrożenia oraz weryfikacji sprzętu oraz urządzeń wymaganych do wdrożenia systemu. Pierwszy etap to również oszacowanie kosztów, określenie czasu oraz preparacji harmonogramu wdrożenia.

Wdrożenie 
Wdrożenie modułów polega na przystosowaniu programu do warunków i przepisów obowiązujących w danej firmie. Po naszej stronie leży również instalacja nowych wersji, dodatkowych stanowisk czy też instalacja modułów na nowych komputerach. Pomagamy też przy konfiguracji oprogramowania i kopii bezpieczeństwa.

Migracja 
Sprawnie przeprowadzona przez nas migracja danych z wcześniej wykorzystywanych programów pozwala na zachowanie ciągłości pracy danej firmy oraz realizacji założonych przez nią celów biznesowych.

Integracja 
Ustawienie konsolidacji modułów ERP z innym, zewnętrznym oprogramowaniem, np. program bankowości elektronicznej czy też programu do obsługi ZUS. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu połączone systemy będą z pewnością działały poprawnie.

Szkolenie 
Przeprowadzamy szkolenia dla nowych użytkowników z zakresu obsługi programów ERP. Prezentujemy oraz omawiamy program wraz z jego modułami, objaśniamy poszczególne funkcje, metody posługiwania się nimi. Oferujemy również konsultacje z zakresu obsługi nowych wersji programów. Celem każdej konsultacji oraz szkolenia jest poprawienie efektywności pracy użytkowników oraz optymalizacja zasobów programów ERP.

Opieka 
Co więcej, nasi Klienci mogą skorzystać ze stałej bądź doraźnej pomocy po zakończonym procesie wdrożeniowym.

Dla Firm
i Przedsiębiorstw

Świadczymy usługi najwyższej jakości. Tworzymy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania, które przede wszystkim są funkcjonalne. Proponujemy szeroki wachlarz usług, dopasowując je do indywidualnych potrzeb klienta.

Poznaj ofertę

Dla Szkół
i Przedszkoli

Każda placówka edukacyjna ma swoją indywidualną infrastrukturę, sprzęt i stan IT. Potrzebna jest indywidualna diagnoza i przygotowanie planu działania, aby zoptymalizować wydatki i sprawne działanie placówki.

Poznaj ofertę

Dla Administracji Publicznej

Usługowy charakter administracji publicznej jest możliwy dzięki pełnej koncentracji na potrzebach obywatela i jego komforcie. Nasz profesjonalny zespół serwisantów dzięki swojemu doświadczeniu zrealizuje każde zadanie.

Poznaj ofertę